OD BŘEZNA SPOUŠTÍME ON-LINE VÝUKU!

Situace bohužel zatím nevypadá úplně slibně, a tak s nějakým rozvloňováním a otevíráním tanečních studií zatím nemůžeme počítat. Protože nám ta pauza bez tance a sportu ale připadá už hodně dlouhá, rozhodli jsme se pro vás spustit on-line výuku, která začne od března, tedy již od příštího týdne. ?

Vysílání bude probíhat přes aplikaci Zoom každý čtvrtek, kdy na 1. měsíc spouštíme tzv. zkušební provoz. Po daných čtyřech lekcích uvidíme, jaký bude zájem a jaké budou ohlasy od vás a podle toho budeme nadále pokračovat. Lekce tedy proběhnou v termínech 4.3. + 11.3. + 18.3. + 25.3.

Jakmile bude dle vládních nařízení možné potkávat se v tanečních sálech, výuka plynule přejde z on-line formy do tančení naživo.

Veškeré podrobnosti ohledně lekcí, kterých se to týká, a vysílání obecně dostali všichni naši kurzisté do emailu.

Věříme, že se na taneční lekce a společný kontakt alespoň přes kameru těšíte stejně jako my. ?